Impressum

Termostroj d.o.o., Franje Puškarića 1d, 10250 Lučko, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080741395

Upisani dionički kapital: 2.566.400,00 HRK

Banka: Zagrebačka banka d.d.

SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR9523600001102286581

OIB: 55936356176

MBS: 080741395

Tel.: +385 (1) 6531 008

E-mail: prodaja@termostroj.com