Legal notice

Pristupom Internet stranicama Termostroja Vi prihvaćate, bez ograničenja ili uvjeta, ove Pravne napomene. Stranice i njihove usluge možete koristiti isključivo u skladu s pravnim propisima i ovim Pravnim napomenama. Ako se ne slažete s Pravnim napomenama, nemojte nastavljati s pretraživanjem Internet stranica.

Svako korištenje stranica www.termostroj.com podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Posebice umnožavanje, prevođenje, pohranjivanje i obrada cijelog ili djelomičnog sadržaja u drugim medijima dopuštena je samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu uporabu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga daljnje umnožavanje, reproduciranje ili bilo kakvo distribuiranje dozvoljeno je samo uz izričito dopuštenje Termostroja.

Termostroj će uložiti sav raspoloživ napor za izradu svoje web stranice.

Sadržaj i podaci objavljeni na stranicama www.termostroj.com su Vam pruženi „kao takvi“ i „kao dostupni“ bez izjava i jamstava/ garancija bilo kakve vrste. Termostroj se odriče i isključuje svaku izjavu i jamstvo/garanciju koje je izričito spomenuto ili se na isto upućuje, uključujući ali se ne ograničavajući na jamstva za tržišnu konkurentnost ili prikladnost stranica za određene svrhe najšire moguće mjere dopuštene zakonom. Nadalje, isključuje se bilo kakva odgovornost za aktualnost, ispravnost ili potpunost prikazanih informacija i podataka. Termostroj naročito ne izjavljuje i ne jamči, izričito ili pretpostavljeno, za tehničku dostupnost, prikladnost ili nepostojane mana stranica. Termostroj pridržava pravo na izmjenu ili nadopunu informacija i podataka na svojoj web stranici bez prethodne najave i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, kao niti za štetu koja bi nastala kao posljedica takvih promjena.

Svi korisnici koji pristupaju na www.termostroj.com stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Termostroj neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.termostroj.com stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Sadržaj i podaci objavljeni na stranicama www.termostroj.com su isključivo informativnog karaktera te su namijenjeni zainteresiranim osobama. Podaci o proizvodima i uslugama se mogu odnositi na ograničena zemljopisna područja i tržišta. Pozivanje na proizvod ili uslugu na stranicama ne znači da je takav proizvod ili usluga trenutno dostupna ili će biti dostupna na Vašem području.

Niti jedan podatak ili sadržaj na stranicama www.termostroj.com  se ne može smatrati ponudom od Termostroja. Termostroj izričito zadržava pravo odbiti svaki zahtjev na davanje ponude od strane Termostroja koji se temelji na sadržaju stranica.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Termostroj nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Takve stranice izradile su treće osobe, stoga Termostroj ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili za bilo koji drugi aspekt vezan uz te stranice.

Termostroj poštuje privatnost posjetitelja na online stranicama i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Obvezujemo se da nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti Termostroja bit će objavljena na ovoj web stranici. Za više informacija o načinu korištenja Vaših osobnih podataka, molimo Vas da provjerite obavijest o načinu korištenja osobnih podataka ovdje.